התפריט הרשאית

13 במרץ 2017

עדשות

מצגת - קישור
דף תרגילים 1 - קישור
דף תרגילים 2 - קישורעדשות - מהלך קרניים:

עדשות מייצרים באהבה או לא מייצרים בכלל:
לקויי ראייה:
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה